Mengenali Upacara Momupus (Artikel 12, UNDRIP)

Upacara Momupus dilakukan selepas selesainya pengebumian si mati. Tujuan upacara ini adalah untuk meminta agar roh itu pulang ke tempatnya dan tidak tinggal terus dengan manusia. Upacara ini biasanya dibuat selepas 7 hari, Seseorang yang dapat berkomunikasi dan tahu nyanyian perlu melakukan upacara ini. Mengunakan 8 jenis daun yang digunakan semasa dalam upacara ini. Setiap … More Mengenali Upacara Momupus (Artikel 12, UNDRIP)